ผู้อำนวยการ

S 11501577

ข่าวสารด้านการเงิน

จดซอ จดแจง 62 

จดซอ

จดซอจดจาง

ict64

Link ต่างๆ

นโยบายเวบไซร

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

แผนป2560

 

 cmcoop

 

โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561

-สัญญาจ้างโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 (งวดที่2)

สัญญาโรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา

สัญญาโรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้

สัญญาโรงเรียนบ้านทัพ

สัญญาโรงเรียนบ้านท่าหลุก

สัญญาโรงเรียนบ้านนาฮ่อง

สัญญาโรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง

สัญญาโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่

สัญญาโรงเรียนบ้านแม่ปอน

สัญญาโรงเรียนบ้านแม่ปาน

สัญญาโรงเรียนบ้านแม่ศึก

สัญญาโรงเรียนบ้านแม่สอย

สัญญาโรงเรียนบ้านโรงวัว

สัญญาโรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย

สัญญาโรงเรียนบ้านหนองคัน

สัญญาโรงเรียนบ้านห้วยทราย

สัญญาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ

สัญญาโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย

สัญญาโรงเรียนบ้านหาดนาค

สัญญาโรงเรียนบ้านใหม่สารภี

สัญญาโรงเรียนวัดพระบาท

ประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน

อ่านเพิ่มเติม "คลิก"

ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวมารับบัตร ประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม "คลิก"

ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "หลักในการปฏิบัติราชการและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและสัญญา"

อ่านเพิ่มเติม "คลิก"

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสายงานสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ่านเพิ่มเติม "คลิก"

ประชาสัมพันธ์สถานที่ทัศนศึกษา หมู่บ้านลึกลับ ไดโนเสาร์

อ่านเพิ่มเติม "คลิก"
"เพิ่มเติม"ประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744