ผู้อำนวยการ

S 11501577

ข่าวสารด้านการเงิน

จดซอ จดแจง 62 

จดซอ

จดซอจดจาง

ict64

Link ต่างๆ

นโยบายเวบไซร

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

แผนป2560

 

 cmcoop

 

โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561

-สัญญาจ้างโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562

สัญญาโรงเรียนบ้านนาฮ่อง

สัญญาโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย

สัญญาโรงเรียนบ้านโรงวัว

สัญญาโรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง

สัญญาโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่

สัญญาโรงเรียนบ้านห้วยทราย

สัญญาโรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย

สัญญาโรงเรียนบ้านใหม่สารภี

สัญญาโรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้

สัญญาโรงเรียนบ้านหาดนาค

สัญญาโรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา

สัญญาโรงเรียนบ้านท่าหลุก

สัญญาโรงเรียนบ้านแม่ศึก

สัญญาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ

สัญญาโรงเรียนบ้านแปะ

สัญญาโรงเรียนนิยมไพรผาหมอน

สัญญาโรงเรียนบ้านทัพ

สัญญาโรงเรียนบ้านแม่สอย

สัญญาโรงเรียนวัดพระบาท

สัญญาโรงเรียนบ้านแม่่ปาน

สัญญาโรงเรียนบ้านหนองคัน

สัญญาโรงเรียนบ้านแม่ปอน

สัญญาโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง

ประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

>>> ประกาศรายชื่อให้มาติดต่อรับบัตรประจำตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 มี.ค. 2562

ประกาศรายชื่อให้มาติดต่อรับบัตรประจำตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม "คลิก"

>>> การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

อ่านเพิ่มเติม "คลิก"

>>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนในสังกัดปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านเพิ่มเติม "คลิก"

>>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม "คลิก"

โครงการประกวดสื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพหนึ่งเดียว "One Health One Word"

อ่านเพิ่มเติม "คลิก"
"เพิ่มเติม"ประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744