ผู้อำนวยการ

S 11501577

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ คนขบรถ

ประกาศ ทำความสะอาด 

 

 

ข่าวสารด้านการเงิน

จดซอ จดแจง 62 

จดซอ

จดซอจดจาง

ict64

Link ต่างๆ

นโยบายเวบไซร

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

แผนป2560

 

 cmcoop

 

เอกสารกลุ่มบุคคล

คำสั่งจ้างภารโรง(คืนครู)แบบฟอร์มกลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ , ขอย้ายครู

แบบฟอร์มสัญญาจ้าง

 

แบบฟอร์มคำสั่งจ้าง

 

แบบฟอร์มประเมินฯ


หลักเกณฑ์

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744