ผู้อำนวยการ

S 11501577

ข่าวสารด้านการเงิน

จดซอ จดแจง 62 

จดซอ

จดซอจดจาง

ict64

Link ต่างๆ

นโยบายเวบไซร

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

แผนป2560

 

 cmcoop

 

รายละเอียดการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

รายละเอียดการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

 

รายละเอียดการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 27 ธันวาคม  2561

รายละเอียดการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 26 ธันวาคม  2561

รายละเอียดการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 25 ธันวาคม  2561

รายละเอียดการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 25 ธันวาคม  2561(พนักงานราชการ+ค่าเช่าบ้าน ธันวาคม 2561)

รายละเอียดการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 24 ธันวาคม  2561

รายละเอียดการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 21 ธันวาคม  2561

รายละเอียดการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 17 ธันวาคม  2561

รายละเอียดการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 14 ธันวาคม  2561

รายละเอียดการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 12 ธันวาคม  2561

รายละเอียดการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่  20  พฤศจิกายน  2561

รายละเอียดการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่  9  พฤศจิกายน  2561

รายละเอียดการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่  31  ตุลาคม  2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744