ผู้อำนวยการ

S 11501577

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ คนขบรถ

ประกาศ ทำความสะอาด 

 

 

ข่าวสารด้านการเงิน

จดซอ จดแจง 62 

จดซอ

จดซอจดจาง

ict64

Link ต่างๆ

นโยบายเวบไซร

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

แผนป2560

 

 cmcoop

 

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

head

26 ตุลาคม 2560

 นายสมพงศ์ พรมจันทร์  ,นายพิทูรย์ ปัญญาศรี ,นายเดช อนากาศ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 พร้อม

คณะบุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์                                                                                                                                                               

ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์หน้าวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

DSC 1469

DSC 1475

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดโครงการอบรมขยายเครือข่ายโรงเรียนปลอดขยะ ตามนโยบายรัฐบาล

head

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ได้จัดโครงการอบรมขยายเครือข่ายโรงเรียนปลอดขยะ ตามนโยบายรัฐบาล  เพื่อสร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยมีนายพิทูรย์ ปัญญาศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงเรียนบ้านขุนกลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะบุคลากร ศธจ.เชียงใหม่ เดินทางมาเยี่ยมเยือน สพป.เชียงใหม่ เขต 6

head

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ได้นำคณะบุคลากร ศธจ.เชียงใหม่ เดินทางมาเยี่ยมเยือน เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจแก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ร่วมกันระหว่าง ศธจ.เชียงใหม่ กับ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมประกอบพิธีวันปิยมหาราชของอำเภอจอมทอง ประจำปี พ.ศ.2560

DSC 1142 head

นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 

พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมประกอบพิธีวันปิยมหาราชของอำเภอจอมทอง ประจำปี พ.ศ.2560

ในวันจันทร์ ที่ 23  ตุลาคม  2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

DSC 1142DSC 1116DSC 1100DSC 1109DSC 1110DSC 1114DSC 1125DSC 1129DSC 1130DSC 1131DSC 1133DSC 1135DSC 1136DSC 1139DSC 1145DSC 1151DSC 1152DSC 1157DSC 1172DSC 1173

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744