ผู้อำนวยการ

S 11501577

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ คนขบรถ

ประกาศ ทำความสะอาด 

 

 

ข่าวสารด้านการเงิน

จดซอ จดแจง 62 

จดซอ

จดซอจดจาง

ict64

Link ต่างๆ

นโยบายเวบไซร

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

แผนป2560

 

 cmcoop

 

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561

head resize

19 ธันวาคม 2560 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงาน ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมอินทนนท์ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

โดยมีนายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานในการประชุม

headDSC 4767 resizeDSC 4771 resizeDSC 4772 resizeDSC 4773 resizeDSC 4775 resizeDSC 4776 resizeDSC 4779 resizeDSC 4781 resizeDSC 4782 resizeDSC 4784 resizeDSC 4785 resize

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา

head

9 ธันวาคม  2560 นายสมพงศ์ พรมจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เวลา 08.00 น.  ณ โรเรียนศรีจอมทอง  อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  เวลา 13.00 น. ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่

 

คลิ๊กที่นี่----->>> ภาพอื่น ๆ การประชุมมอบนโยบาย อำเภอจอมทอง,อำเภอแม่แจ่ม

DSC 4201 resizeDSC 4204 resizeDSC 4211 resizeDSC 4218 resizeDSC 4228 resizeDSC 4229 resizeDSC 4234 resizeDSC 4236 resizeDSC 4240 resizeDSC 4241 resizeDSC 4246 resizeDSC 4256 resizeDSC 4258 resizeDSC 4275 resizeDSC 4283 resizeDSC 4285 resizeDSC 4295 resizeDSC 4298 resizeDSC 4307 resizeDSC 4312 resizeDSC 4315 resizeDSC 4321 resizeDSC 4323 resizeDSC 4330 resizeDSC 4335 resizeDSC 4343 resizeDSC 4345 resizeDSC 4347 resizeDSC 4366 resizeDSC 4369 resizeDSC 4369 resizeDSC 4371 resizeDSC 4387 resizeDSC 4391 resizeDSC 4392 resizeDSC 4401 resizeDSC 4408 resizeDSC 4417 resizeDSC 4427 resizeDSC 4431 resize

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมการแข่งขันเปตองจอมทองโอเพ่น ครั้งที่1

head1

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองจอมทองโอเพ่น ครั้งที่1 ซึ่งจัดโดย สมาคมครูอำเภอจอมทอง ในวันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬากลางอำเภอจอมทอง

โดยมี นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

DSC 2816DSC 2809DSC 2826DSC 2829DSC 2830DSC 2841DSC 2842DSC 2851DSC 2854DSC 2860DSC 2863DSC 2867DSC 2869DSC 2878DSC 2883DSC 2884DSC 2888

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ครั้งที่ 2/2560

head

1  ธันวาคม  2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2560 

ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายสมพงศ์ พรมจันทร์ เป็นประธานการประชุม

 

คลิ๊กที่นี่----->>> ภาพอื่น ๆ การประชุมผู้บริหาร 

DSC 3115 resizeDSC 3116 resizeDSC 3118 resizeDSC 3119 resizeDSC 3122 resizeDSC 3123 resizeDSC 3128 resizeDSC 3129 resizeDSC 3132 resizeDSC 3133 resizeDSC 3136 resizeDSC 3139 resizeDSC 3140 resizeDSC 3145 resizeDSC 3148 resizeDSC 3152 resizeDSC 3165 resizeDSC 3194 resizeDSC 3196 resizeDSC 3202 resizeDSC 3218 resizeDSC 3224 resizeDSC 3228 resizeDSC 3241 resize

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

h1

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 นำโดย นายสมพงศ์ พรมจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ทุกคน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากคณะกรรมการประเมิน นำโดย นางรัสรินทร์ ชุติวิบูลย์ฉัตร ประธานคณะกรรมการประเมิน , นายนิธิศ ภู่ชัย คณะกรรมการประเมิน ,นาย จตุพร ณ จันตา คณะกรรมการประเมิน และนางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร เลขานุการคณะกรรมการประเมิน โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานของเขตพื้นที่ตามตัวชี้วัดการประเมิน และ บุคลากรของ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ได้ทำการตอบแบบสอบถาม IIT Online และมีคณะครูตัวแทนของโรงเรียนที่เป็นผู้รับริการของ สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นตัวแทนผู้รับบริการฯ ตอบแบบสอบถาม EIT Online ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

DSC 2278DSC 2222DSC 2232DSC 2235DSC 2236DSC 2237DSC 2240DSC 2245DSC 2249DSC 2255DSC 2267DSC 2269DSC 2278DSC 2288DSC 2289DSC 2290DSC 2291DSC 2292DSC 2294DSC 2301DSC 2331DSC 2336DSC 2340DSC 2345

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744