ผู้อำนวยการ

S 11501577

ข่าวสารด้านการเงิน

จดซอ จดแจง 62 

จดซอ

จดซอจดจาง

ict64

Link ต่างๆ

นโยบายเวบไซร

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

แผนป2560

 

 cmcoop

 

การแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชนอำเภอจอมทอง

head

21 ธันวาคม2560  นายสมพงศ์  พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชนอำเภอจอมทอง  ซึ่งได้จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางอำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสมาคมครูอำเภอจอมทองร่วมกับชมรมพลศึกษาและนันทนาการอำเภอจอมทอง เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนสนใจการกีฬา เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับต่อไป

DSC 4851 resizeDSC 4853 resizeDSC 4879 resizeDSC 4880 resizeDSC 4809 resizeDSC 4806 resizeDSC 4811 resizeDSC 4812 resizeDSC 4818 resizeDSC 4819 resizeDSC 4821 resizeDSC 4829 resizeDSC 4831 resizeDSC 4877 resizeDSC 4828 resizeDSC 4831 resizeDSC 4835 resizeDSC 4848 resizeDSC 4849 resizeDSC 4851 resizeDSC 4856 resizeDSC 4857 resizeDSC 4860 resizeDSC 4864 resizeDSC 4865 resizeDSC 4866 resizeDSC 4872 resizeDSC 4875 resizeDSC 4887 resizeDSC 4889 resizeDSC 4890 resizeDSC 4891 resizeDSC 4892 resize

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561

head resize

19 ธันวาคม 2560 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงาน ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมอินทนนท์ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

โดยมีนายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานในการประชุม

headDSC 4767 resizeDSC 4771 resizeDSC 4772 resizeDSC 4773 resizeDSC 4775 resizeDSC 4776 resizeDSC 4779 resizeDSC 4781 resizeDSC 4782 resizeDSC 4784 resizeDSC 4785 resize

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ครั้งที่ 2/2560

head

1  ธันวาคม  2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2560 

ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายสมพงศ์ พรมจันทร์ เป็นประธานการประชุม

 

คลิ๊กที่นี่----->>> ภาพอื่น ๆ การประชุมผู้บริหาร 

DSC 3115 resizeDSC 3116 resizeDSC 3118 resizeDSC 3119 resizeDSC 3122 resizeDSC 3123 resizeDSC 3128 resizeDSC 3129 resizeDSC 3132 resizeDSC 3133 resizeDSC 3136 resizeDSC 3139 resizeDSC 3140 resizeDSC 3145 resizeDSC 3148 resizeDSC 3152 resizeDSC 3165 resizeDSC 3194 resizeDSC 3196 resizeDSC 3202 resizeDSC 3218 resizeDSC 3224 resizeDSC 3228 resizeDSC 3241 resize

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา

head

9 ธันวาคม  2560 นายสมพงศ์ พรมจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เวลา 08.00 น.  ณ โรเรียนศรีจอมทอง  อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  เวลา 13.00 น. ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่

 

คลิ๊กที่นี่----->>> ภาพอื่น ๆ การประชุมมอบนโยบาย อำเภอจอมทอง,อำเภอแม่แจ่ม

DSC 4201 resizeDSC 4204 resizeDSC 4211 resizeDSC 4218 resizeDSC 4228 resizeDSC 4229 resizeDSC 4234 resizeDSC 4236 resizeDSC 4240 resizeDSC 4241 resizeDSC 4246 resizeDSC 4256 resizeDSC 4258 resizeDSC 4275 resizeDSC 4283 resizeDSC 4285 resizeDSC 4295 resizeDSC 4298 resizeDSC 4307 resizeDSC 4312 resizeDSC 4315 resizeDSC 4321 resizeDSC 4323 resizeDSC 4330 resizeDSC 4335 resizeDSC 4343 resizeDSC 4345 resizeDSC 4347 resizeDSC 4366 resizeDSC 4369 resizeDSC 4369 resizeDSC 4371 resizeDSC 4387 resizeDSC 4391 resizeDSC 4392 resizeDSC 4401 resizeDSC 4408 resizeDSC 4417 resizeDSC 4427 resizeDSC 4431 resize

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมการแข่งขันเปตองจอมทองโอเพ่น ครั้งที่1

head1

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองจอมทองโอเพ่น ครั้งที่1 ซึ่งจัดโดย สมาคมครูอำเภอจอมทอง ในวันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬากลางอำเภอจอมทอง

โดยมี นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

DSC 2816DSC 2809DSC 2826DSC 2829DSC 2830DSC 2841DSC 2842DSC 2851DSC 2854DSC 2860DSC 2863DSC 2867DSC 2869DSC 2878DSC 2883DSC 2884DSC 2888

ประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

>>> ประกาศรายชื่อให้มาติดต่อรับบัตรประจำตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 มี.ค. 2562

ประกาศรายชื่อให้มาติดต่อรับบัตรประจำตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม "คลิก"

>>> การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

อ่านเพิ่มเติม "คลิก"

>>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนในสังกัดปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านเพิ่มเติม "คลิก"

>>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม "คลิก"

โครงการประกวดสื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพหนึ่งเดียว "One Health One Word"

อ่านเพิ่มเติม "คลิก"
"เพิ่มเติม"ประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744