ผู้อำนวยการ

S 11501577

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ คนขบรถ

ประกาศ ทำความสะอาด 

 

 

ข่าวสารด้านการเงิน

จดซอ จดแจง 62 

จดซอ

จดซอจดจาง

ict64

Link ต่างๆ

นโยบายเวบไซร

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

แผนป2560

 

 cmcoop

 

สพป.เชียงใหม่เขต 6 ประชุมพิจารณาคำของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

hed

7  กุมภาพันธ์  2561  นายพิทูรย์  ปัญญาศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6  และประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ได้ประชุมพิจารณาคำของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน  ณ ห้องประชุมอินทนนท์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

DSC 7494 resizeDSC 7495 resizeDSC 7497 resizeDSC 7498 resizeDSC 7499 resizeDSC 7500 resizeDSC 7501 resizeDSC 7502 resizeDSC 7503 resize

คณะอาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษาตรวจเยี่ยมโรงเรยนบ้านขุนแปะ

 

head

4 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมพงศ์  พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  ร่วมต้อนรับ คณะอาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านขุนแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

DSC 7077 resizeDSC 7082 resizeDSC 7083 resizeDSC 7085 resizeDSC 7097 resizeDSC 7106 resizeDSC 7116 resizeDSC 7131 resizeDSC 7149 resizeDSC 7161 resizeDSC 7166 resizeDSC 7169 resizeDSC 7174 resizeDSC 7186 resizeDSC 7190 resizeDSC 7193 resizeDSC 7206 resize

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

22 มกราคม 2561 นายสมพงศ์  พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอินทนนท์ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสาระสำคัญในการประชุมได้แก่ การวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา การอบรมและพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการโรงเรียนในเขตพื้นที่โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

head

DSC 6591 resizeDSC 6592 resizeDSC 6595 resizeDSC 6596 resizeDSC 6597 resizeDSC 6598 resizeDSC 6602 resizeDSC 6603 resize

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O - NET ประจำปี 2560

head

3  กุมภาพันธ์  2561   นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O - NET  ประจำปี 2560   ณ สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง     โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ    โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ  โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด โรงเรียนบ้านห้วยทราย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79  และโรงเรียนบ้านปากทางท่าที่  อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

DSC 6855 resizeDSC 6869 resizeDSC 6871 resizeDSC 6895 resizeDSC 6899 resizeDSC 6921 resizeDSC 6939 resizeDSC 6972 resizeDSC 6981 resizeDSC 6991 resizeDSC 6994 resizeDSC 7025 resizeDSC 7030 resizeDSC 7050 resize

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีจอมทอง

20มกราคม2561 นายสมพงศ์  พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 พร้อมคณะผู้บริหาร ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  โดยทางโรงเรียนได้ทำการเปิดสอนพิเศษให้กับนักเรียนในวันหยุดราชการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

head

26814812 1059087284234404 4426240082296062244 n26903755 1059087517567714 313802832462535011 n26903896 1059087344234398 8743413287485698436 n26903926 1059087554234377 3682487514473003847 n26907266 1059087470901052 1367517647536607153 n26907512 1059087400901059 4458186677114263042 n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744