ผู้อำนวยการ

S 11501577

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ คนขบรถ

ประกาศ ทำความสะอาด 

 

 

ข่าวสารด้านการเงิน

จดซอ จดแจง 62 

จดซอ

จดซอจดจาง

ict64

Link ต่างๆ

นโยบายเวบไซร

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

แผนป2560

 

 cmcoop

 

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดอบรมขยายผลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

วันที่ 5 - 7  พฤษภาคม  2561  นายประสิทธิ์ พรหมพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  เป็นประธานเปิดการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล (รุ่นที่ 1)  โดยรับสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถาบันการสอนวิทยาศสตร์และเทคโนโลยีไปยังศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)  ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่

--------ภาพอื่น ๆ Google drive--------------

 head-------

DSC 2238 resizeDSC 2242 resizeDSC 2249 resizeDSC 2251 resizeDSC 2254 resizeDSC 2256 resizeDSC 2258 resizeDSC 2259 resizeDSC 2260 resizeDSC 2262 resizeDSC 2263 resizeDSC 2264 resizeDSC 2265 resizeDSC 2266 resizeDSC 2268 resizeDSC 2269 resizeDSC 2270 resizeDSC 2271 resizeDSC 2272 resizeDSC 2273 resizeDSC 2274 resizeDSC 2275 resizeDSC 2276 resizeDSC 2281 resizeDSC 2282 resizeDSC 2283 resizeDSC 2288 resizeDSC 2291 resizeDSC 2293 resizeDSC 2295 resizeDSC 2296 resizeDSC 2399 resizeDSC 2404 resize

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น ร่วมกันสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

3  พฤษภาคม  2561  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในสังกัด "สพป.ชม.6 ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น ร่วมกันสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต" ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 6 โดยมีนายสมพงศ์  พรมจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานการประชุม  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และการประกาศปฏิญญาเขตสุจริต ณ ห้องประชุมอินทนนท์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่

head

DSC 2033 resizeDSC 2032 resizeDSC 2034 resizeDSC 2035 resizeDSC 2037 resizeDSC 2041 resizeDSC 2045 resizeDSC 2055 resizeDSC 2062 resizeDSC 2068 resizeDSC 2088 resizeDSC 2106 resizeDSC 2119 resizeDSC 2121 resizeDSC 2126 resizeDSC 2131 resizeDSC 2135 resizeDSC 2150 resizeDSC 2166 resizeDSC 2182 resize

 

การประชุมปฏิบัติการขยายผลเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

23 - 28 เมษายน  2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จัดประชุมปฏิบัติการขยายผลเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยมีนายสมพงศ์  พรมจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องอินทนนท์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่

head

DSC 1431 resizeDSC 1478 resizeDSC 1434 resizeDSC 1435 resizeDSC 1453 resizeDSC 1456 resizeDSC 1458 resizeDSC 1467 resizeDSC 1473 resizeDSC 1480 resizeDSC 1483 resizeDSC 1484 resizeDSC 1493 resizeDSC 1499 resizeDSC 1515 resizeDSC 1546 resizeDSC 1562 resizeDSC 1565 resizeDSC 1811 resizeDSC 1833 resize

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดประชุมปฏิบัติการบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 

head1

1  พฤษภาคม  2561  นายสมพงศ์  พรมจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียยงใหม่ เขต 6  เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมอินทนนท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

DSC 1864 2 resizeDSC 1891 2 resizeDSC 1894 2 resizeDSC 1896 2 resizeDSC 1901 2 resizeDSC 1908 2 resizeDSC 1911 resizeDSC 1913 resize

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำดำหัว)

19 เมษายน 2560  นายพิทูรย์  ปัญญาศรี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6  นำผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รดน้ำ ดำหัว นายสมพงศ์  พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

---------ดูภาพอื่นเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่-----------

head

DSC 1053 resize resizeDSC 1062 resize resizeDSC 1070 resize resizeDSC 1074 resize resizeDSC 1076 resize resizeDSC 1078 resize resizeDSC 1080 resize resizeDSC 1081 resize resizeDSC 1090 resize resizeDSC 1096 resize resizeDSC 1097 resize resizeDSC 1101 resize resizeDSC 1103 resize resizeDSC 1105 resize resizeDSC 1106 resize resizeDSC 1138 resize resizeDSC 1139 resize resizeDSC 1140 resize resizeDSC 1216 resize resizeDSC 1217 resize resizeDSC 1224 resize resizeDSC 1227 resize resizeDSC 1274 resize resizeDSC 1303 resize resizeDSC 1323 resize resizeDSC 1352 resize resizeDSC 1374 resize resizeDSC 1390 resize resize

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744