ผู้อำนวยการ

S 11501577

ข่าวรับสมัครงาน

ได รปภ 

 

 

ข่าวสารด้านการเงิน

จดซอ จดแจง 62 

จดซอ

จดซอจดจาง

ict64

Link ต่างๆ

นโยบายเวบไซร

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

แผนป2560

 

 cmcoop

 

ประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

โครงการประกวดสื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพหนึ่งเดียว [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม "คลิก"

ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ

- [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม "คลิก"

ขอเชิญชวนร่วมสั่งจองผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม "คลิก"

- ประกาศการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

- [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม "คลิก"

ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา พิจารณาคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม "คลิก"

ประกาศรายชื่อให้มาติดต่อรับบัตรประจำตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม "คลิก"

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744